سرویس اشتراک پخش زنده مراسمات بصورت فعال و ارائه خدمات آن از جمله نصب و تجهیز دوربین ها و میکروفن ها ، امکان تنظیم کیفیت دوربین با توجه به درخواست مشتری